Skočit na obsah Bechyně

Bechyně

Památky

Turistické informace

Zajímavosti

Penzion Golf
Cena od: 600 Kč os./noc
Penzion U Růže
Cena od: 300 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že České Švýcarsko je nejen zachovalá příroda, ale i bezpočet kulturních památek, vyhlídek a turistických možností? Výchozím bode pro turistiku v tomto kraji je Hřensko, odkud se například můžete svézt na loďkách mezi soutěskami řeky Kamenice.
Bechyňská duha

Toto romantické jméno si vysloužil bechyňský most – a zcela právem. Svým devadesátimetrovým rozpětím a výškou třicet osm metrů nad hladinou Lužnice skutečně připomíná oblouk duhy, kterou slunce zapomnělo v lužnickém údolí. Objevil se často také na filmovém plátně, o jeho stavbě byl dokonce natočen dokumentární snímek. Nejkrásnější pohled na „duhu“, rozkročenou nad břehy Lužnice, je ze zámeckého parku nebo klášterní zahrady na okraji strmého skalnatého srázu.

Až do roku 1928 měla Bechyně pouze jediný most, a sice lávku a posléze železný most v Zářečí (objevil se mimo jiné například ve filmu Karla Kachyni Zlatí úhoři, ve scéně, kdy gestapo zatýká hostinského „Rozvědčíka“ v podání Radoslava Brzobohatého). Zářečský most má však pouze dva metry širokou vozovku a přestal vyhovovat nárůstu dopravy. 11. září roku 1924 proto zadali zástupci města vypracování kompletního projektu dr. ing. Eduardu Viktorovi, s návrhem, aby most překračoval Lužnici v nejužším místě skalnatého údolí, a vyřešil tím zároveň prodloužení nedávno vybudované elektrické dráhy až do města.

15. listopadu 1925 začala stavební firma Hlava a dr. Kratochvíl se stavbou. Na stavbě pracovalo na 400 osob, z toho 14 montérů a strojníků, 17 kovářů a zámečníků, 56 tesařů a kolářů, 30 betonářů a zedníků, zbytek tvořili ostatní dělníci různých oborů. Most byl hotov v létě roku 1928, slavnostní zahájení provozu připadlo na desáté výročí vzniku naší republiky, 28. října.

Dva železobetonové obloukové pásy o rozpětí 90 metrů a vzepětí 38 metrů nesou spolu s rámovými stojkami mostovku o celkové délce téměř 225 metrů. Most má šířku 8,9 metru a slouží zároveň pěší, silniční i železniční dopravě. Je z něho nádherná vyhlídka na město i do údolí Lužnice.