Skočit na obsah Bechyně


Kostel sv. Michala

Původně hřbitovní kostel, zasvěcený sv. Michalu, dal v letech 1667 – 1670 vybudovat Jan Norbert ze Šternberka, jak připomíná rodové znamení – šternberská hvězda, nad vchodem. Architektem byl pravděpodobně Ital, žijící v nedalekém Týně nad Vltavou, Antonio de Alfieri.

Kostel je jednou z nejstarších raně barokních sakrálních staveb v českých zemích. Je jednolodní s dvěma pětibokými prostory západně a východně od presbytáře, na vrcholu stavby je osmihranná lucerna a nad průčelím boční hranolové věže. Přilehlý hřbitov se používal do roku 1966.

Nedaleko kostela leží další hřbitov, židovský.